Výrobcovia / značky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú so vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe produktov ponúkaných prostredníctvom e-shopu (puzzle-predaj.sk).

Predávajúci je - Michaela Hinnerová – MH, Za dráhou 7, 90201 Pezinok, IČO: 41 997 395, DIČ: 1043145026, IČ DPH: SK1043145026 Registrácia: Obvodný úrad v Pezinku Číslo živnostenského registra: 130-17878
Predávajúci je platcom DPH

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar - produkty nachádzajúce sa v ponuke e-shopu.


2. Objednávanie tovaru


Kupujúci si môže prostredníctvom e-shopu objednať akýkoľvek ponúkaný tovar, prostredníctvom objednávkového formulára e–shopu.

 

3. Ceny a platobné podmienky


Ceny tovarov sú konečné. Súčasťou ceny nie je dopravné, balné ani žiadne iné náklady, pokiaľ nie je pri popise produktu uvedené inak. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru.

Poštovné a balné :

Pri objednávka do 100 € je poštovné a balné 4,50 € (Slovenská pošta) alebo 7,50 € (Kuriér).

Pri ojednávke nad 100 € poštovné a balné hradí predávajúci.

Tovar je zasielaný na dobierku – úhrada nastane až po prevzatí zásielky.

 

4. Dodacie podmienky

 

Tovar bude odoslaný na vašu adresu v závislosti na dostupnosti na sklade . Dodacia lehota určená pri každom tovare znamená, že do toľko pracovných dní tovar zvyčajne odosielame. Objednávky vybavujeme každý deň. Podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho sú realizovane v čo najkratšom termíne, avšak k dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje a môže trvať aj niekoľko mesiacov, nakoľko závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov).Vzhľadom k tomu je možné, že bude odoslaná aj čiastočná objednávka. Ak je objednávka rozdelená na viac zásielok, poštovné a balné je účtované len raz. V prípade, že si neprajete odoslanie neúplnej objednávky uveďte nám prosím túto skutočnosť do poznámky Vašej objednávky.  

 

5. Právo na vrátenie tovaru a vrátenie peňazí


Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Preto ak by Vám objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval a vrátite nám ho do 7 pracovných dní , my vám obratom zašleme peniaze prevodom na Váš bankový účet.
Upozornenie: V prípade vrátenia tovaru bez udania dôvodu je možné vrátiť iba tovar nepoužitý, nepoškodený zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Tovar nesmie javiť známky používania Chyby tovaru je možné reklamovať kedykoľvek počas záručnej doby tovaru – t.j. 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.


6. Záruka na tovar


Záručná doba začína plynúť dňom prebratia zásielky od poštového doručovateľa. Na všetok tovar sa vzťahuje 2-ročná záruka. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na adrese zásielkového obchodu www.mhshop.sk .
Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. V prípade, ak je viditeľné mechanické poškodenie zásielky, alebo ak je tovar neúplný je kupujúci povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo môže odmietnuť prevziať zásielku. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

 

Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

 

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.


Reklamácia sa nevzťahuje na vady spôsobené používaním, opotrebovaním, alebo nesprávnym ošetrovaním. Preto pri údržbe a používaní tovaru je potrebné sa riadiť návodom na použitie, ktorý dostanete spolu s objednaným tovarom.
Adresa pre reklamácie:

Michaela Hinnerová
Za dráhou 7
902 01 Pezinok


7. Ochrana osobných údajov


Vyplnením a odoslaním údajov požadovaných systémom e-shopu vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje slúžia vylučne potrebám predávajúceho a nebudú poskytované tretím osobám. Kupujúci má pravo kedykoľvek písomne svoj súhlas zrušiť.

 

8. Záverečné ustanovenia

 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č 634/1992 v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 


Prajeme Vám príjemný nákup


ÚvodÚvod

Košík  

(prázdny)

Hľadať

Nové produkty

Momentálne nie sú dostupné žiadne nové produkty.

Odber noviniek